Kontakt

Detail
Image

Biuro Obsługi Klienta
Czynne całodobowo
tel.: 22 19 115 
(koszt połączenia zgodny z cennikiem operatora sieci)

Reklamacje i zapytania
e-mail: [email protected]

Dla mediów
Biuro Prasowe
e-mail: [email protected]
tel.: +48 696 003 711

Reklama na rowerach i stacje sponsorskie
e-mail: [email protected]
tel.: +48 690 855 170

Nextbike GZM
ul. Przasnyska 6B
01-756 Warszawa
NIP: 1133035601
KRS 0000906627
REGON: 389220243

Customer Service Centre
22 19 115 (connection cost compliant with individual operators’ tariffs)
Open 24/7
Low season: from Monday to Friday: 10.00 am - 12.00 am

Complaints and inquiries
e-mail: [email protected]

For media
Press Office
e-mail: [email protected]
phone: +48 696 003 711

Advertising on bicycles and sponsored stations
e-mail: [email protected]
phone: +48 690 855 170

Nextbike GZM
ul. Przasnyska 6B
01-756 Warszawa
NIP: 1133035601
KRS 0000906627
REGON: 389220243

Kundenservice-Büro:
22 19 115 (Gesprächskosten gemäß den Tarifen der Betreiber)
Rund um die Uhr geöffnet
Außerhalb der Saison: Mo bis Fr: 10.00 - 12.00 Uhr

Reklamationen und Anfragen
E-Mail: [email protected]

Für die Medien
Pressestelle
E-Mail: [email protected]
tel: +48 696 003 711

Werbung auf Fahrrädern und Sponsorenstationen
e-mail: [email protected]
tel: +48 690 855 170

Nextbike GZM
ul. Przasnyska 6B
01-756 Warszawa
NIP: 1133035601
KRS 0000906627
REGON: 389220243

Oficina de atención al cliente:
22 19 115 (coste de la llamada de acuerdo con las tarifas de los operadores)
Abierto 24/7
Fuera de temporada: de lunes a viernes: 10.00-12.00

Quejas y consultas
Correo electrónico [email protected]

Para los medios
Oficina de prensa
correo electrónico [email protected]
teléfono: +48 696 003 711

Publicidad en bicicletas y estaciones de patrocinadores
e-mail: [email protected]
teléfono: +48 690 855 170

Nextbike GZM
ul. Przasnyska 6B
01-756 Warszawa
NIP: 1133035601
KRS 0000906627
REGON: 389220243

Бюро обслуговування клієнтів:
22 19 115 (вартість дзвінка згідно з тарифами оператора)
Працює цілодобово
Поза сезоном: пн-пт: 10.00-12.00

Скарги та запити
e-mail: [email protected]

Для ЗМІ
Прес-служба
e-mail: [email protected]
телефон: +48 696 003 711

Реклама на велосипедах та спонсорських станціях
e-mail: [email protected]
телефон: +48 690 855 170

Nextbike GZM
ul. Przasnyska 6B
01-756 Warszawa
NIP: 1133035601
KRS 0000906627
REGON: 389220243

Współadministratorami danych są Zarząd Dróg Miejskich (ZDM), ul. Chmielna 120, 00-801 Warszawa, tel. 22-55-89-100 oraz NEXTBIKE GZM Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Przasnyska 6b, 01–756 Warszawa. Twoje dane osobowe zebrane w formularzu będą przetwarzane w celu obsługi żądania lub udzielenia odpowiedzi na pytanie przesłane za pośrednictwem formularza kontaktowego. Masz prawo dostępu do danych, ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu i wniesienia skargi do organu nadzorczego. Pełną treść informacji o przetwarzaniu danych znajdziesz w Polityce prywatności.