FAQ

Detail
Image

MIGRACJA KONTA

Część z obecnych użytkowników Veturilo otrzymała od nas wiadomość, w której wyjaśnialiśmy trzy możliwości jakie są do wyboru. Dotyczą one przyszłości konta Veturilo.

Pierwsze dwie opcje pozwalają na dalsze korzystanie z rowerów miejskich w systemach, których operatorem jest Nextbike. W obu przypadkach będzie możliwe dalsze korzystanie z aplikacji Veturilo. Różnica pomiędzy tymi dwoma możliwościami dotyczy administrowania danych osobowych i podmiotu, z którym zawierana będzie umowa. W jednym przypadku będzie to Nextbike, a w drugim m.st. Warszawa. W obu przypadkach następuje przeniesienie wszystkich środków pieniężnych na nowe konto – o to możesz być spokojny / spokojna!

Trzecia opcja to zamknięcie konta i zwrot środków, które się na nim znajdują. W tym przypadku po kliknięciu odpowiedniego przycisku na stronie wysłanej w mailu (zdecyduj.veturilo.waw.pl) zostaniemy przeniesieni do formularza zwrotów, po którego wysłaniu otrzymamy informację o realizacji zgłoszenia i jego przewidywanym terminie zakończenia.

OBSŁUGA KONTA UŻYTKOWNIKA

OBSZAR UŻYTKOWANIA

WYPOŻYCZENIE/ZWROT

ROWER TYPU TANDEM

ROWER ELEKTRYCZNY

POSTÓJ

INNE